DE SITE

Lent: Weekly meditation on the 'Way of the Cross'

PAROCHIE

ICC

LINKS

Deze website is een initiatief van de Z. Titus Brandsmaparochie en is speciaal gericht op jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar, oftewel 'de tweede 18 jaar'. Uiteraard is iedereen welkom die geïnteresseerd is!

Contact: pastoraal werker Yuri Saris - yurisaris@gmail.com

Sluit venster

Every catholic church holds paintings or statues that depict the sequence of stations or steps between Jesus' persecution and His crucifixion and entombment. The object of these Stations is to help the faithful to make a spiritual pilgrimage of prayer, through meditating upon the chief scenes of Christ's sufferings and death. It has become one of the most popular devotions for Roman Catholics, usually held on friday in anticipation on 'Good Friday', the day we remember Jesus' crucifixion.

Dates: Friday-evenings March 7th, 14th, 21th and 28th, April 4th and 11th.
Time: 18.00-19.00 hrs
Place: Church 'Johannes de Doper', Bergstraat 17 Wageningen
Information: Sophie Ngala (sophiengala@yahoo.com) and Fusta Azupogo (azfusta@yahoo.co.uk)


James Tissot - A woman whipes the face of Jesus


Sluit venster

The Z. Titus Brandsma parish welcomes a growing international catholic community (ICC). If you like to know  more about them you can visit the english part of the site dedicated to their presence and activities:

- The site of the ICC >>

Sluit venster

De Sacramenten IV - bediening en zelfgave van Jezus

Er is nog een derde dieper begrip van de sacramenten mogelijk.

Niet alleen belijdt de kerk dat we door de sacramenten aan het leven van Jezus herinnerd worden, zij gelooft dat Jezus, de verrezen Heer zelf, feitelijk de bedienaar van de sacramenten is. Dus als je gedoopt wordt, dan is het de verrezen Heer die je met water reinigt. Als je het Vormsel ontvangt dan is het de verrezen Heer die je de Heilige Geest schenkt. Als je biecht, dan is het de verrezen Heer die barmhartig Zijn oor te luister legt. Als je ziek bent of stervende en de ziekenzalving ontvangt, dan is het de verrezen Heer die Zijn handen op je plaatst en je zalft met olie. Als je de Eucharistie viert, dan is het de verrezen Heer die hierin voorgaat en Zichzelf geeft.

In de sacramenten mogen we Jezus werkelijk en blijvend op ons betrokken weten. Hij is niet een wijsgeer uit het verleden, of de Christus ver weg. Nee, Hij is de verrezen Zoon van God die nog altijd in ons midden komt, zoals Hij in het midden kwam van de leerlingen op weg naar Emmaus. In de sacramenten is de verrezen Heer op een verborgen wijze, werkelijk in ons midden. Gewoonlijk wordt op deze manier Gods aanwezigheid in ons leven omschreven. Het katholieke verstaan van de sacramenten leidt dus niet af van Jezus' persoon en betekenis, maar is juist ten diepste een belijdenis van Zijn goddelijkheid.

Disciples on the road to Emmaus - J.J.Tissot

Elke van de drie stappen wordt steeds wat uitdagender. Het herkennen van de sacramenten als ‘Rite de Passage’ is mooi en goed, en zal waarschijnlijk niet veel vragen oproepen. Het erkennen van de sacramenten als een brug tussen jou en Jezus Christus is al wat uitdagender. Wil je het leven van Jezus betrekken op jouw leven? Belijden dat in de sacramenten Jezus zelf de bedienaar is, werkelijk aanwezig is, is de meest uitdagende en intieme stap. Als je nadenkt over de betekenis van de sacramenten, heel bijzonder in jouw eigen leven, houdt dan deze drie wijzen van verstaan voor ogen. Probeer je eigen positie te ontdekken, en blijf dit geduldig en onbevangen onderzoeken in gebed en catechese.


Meer over de Sacramenten

1) De Sacramenten I: een korte introductie
2) De Sacramenten II: 'Rites de Passage'
3) De Sacramenten III: betrokken op en herinnering aan Jezus Christus
          - De Sacramenten van initiatie
          - De Sacramenten van de levensstaat
          - De Sacramenten van de menselijke broosheid
4) De Sacramenten IV: bediening en zelfgave van Jezus Christus
5) De Sacramenten V: handig, maar zijn ze écht nodig?