DE SITE

Lent: Weekly meditation on the 'Way of the Cross'

PAROCHIE

ICC

LINKS

Deze website is een initiatief van de Z. Titus Brandsmaparochie en is speciaal gericht op jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar, oftewel 'de tweede 18 jaar'. Uiteraard is iedereen welkom die geïnteresseerd is!

Contact: pastoraal werker Yuri Saris - yurisaris@gmail.com

Sluit venster

Every catholic church holds paintings or statues that depict the sequence of stations or steps between Jesus' persecution and His crucifixion and entombment. The object of these Stations is to help the faithful to make a spiritual pilgrimage of prayer, through meditating upon the chief scenes of Christ's sufferings and death. It has become one of the most popular devotions for Roman Catholics, usually held on friday in anticipation on 'Good Friday', the day we remember Jesus' crucifixion.

Dates: Friday-evenings March 7th, 14th, 21th and 28th, April 4th and 11th.
Time: 18.00-19.00 hrs
Place: Church 'Johannes de Doper', Bergstraat 17 Wageningen
Information: Sophie Ngala (sophiengala@yahoo.com) and Fusta Azupogo (azfusta@yahoo.co.uk)


James Tissot - A woman whipes the face of Jesus


Sluit venster

The Z. Titus Brandsma parish welcomes a growing international catholic community (ICC). If you like to know  more about them you can visit the english part of the site dedicated to their presence and activities:

- The site of the ICC >>

Sluit venster

De Sacramenten II: 'Rites de Passage'

Een 'Rite de Passage', of overgangsritueel, markeert een ingrijpende verandering in iemands leven. Gewoonlijk heeft dit te maken met verkrijgen van een nieuwe sociale status, een invloedrijke gebeurtenis of een overgang van levensfase.

Voorbeelden van deze rituelen zijn legio, vaak herken je ze niet eens meer als rites de passage want ze komen in het alledaagse leven voor: een musical ter afsluiting van de lagere school, het ophangen van slingers en het uitblazen van kaarsjes op een taart met je verjaardag, een diplomauitreiking en afstudeerfeest, beschuit met muisjes als een baby'tje geboren is, een plechtige ceremonie bij het verdelen van Olympische medailles, de ontgroening op een studentenvereniging.

                                                                                                        

Vanzelfsprekend komen deze overgangsrituelen ook in religies en godsdiensten  voor. De vier grote momenten in het leven die ritueel gekaderd worden zijn geboorte, volwassenwording, huwelijk en dood. Ogenschijnlijk heeft de mens er behoefte aan om belangrijke momenten in het leven op deze manier te duiden. Wat zou de reden hiervoor kunnen zijn?

1) Een ritueel heeft een vaste vorm die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Hierdoor wordt het belangrijke moment een gemeenschapsgebeuren.  Het creëert vertrouwdheid en saamhorigheid, want iedereen kent het ritueel.
2) Een ritueel kan ons helpen om indringende emoties een plek te geven, denk hierbij bijzonder aan een begrafenis. Of het nu wel of geen kerkelijke uitvaart is, door een combinatie van teksten, een gedachtenis, muziek, een moment van afscheid en het heengaan van de kist, worden de nabestaanden door het ritueel en de saamhorigheid van de aanwezigen geholpen bij het verwerken van hun verdriet.
3) Een ritueel kan ons ook helpen om de dingen die in zichzelf wonderlijk en ongrijpbaar zijn (zoals bijvoorbeeld de dood, het leven, de liefde of God) toch op een bepaalde manier voor te stellen en te begrijpen, zodat we ons ermee kunnen verhouden.

Ook de katholieke sacramenten kun je verbinden met je persoonlijke levensverhaal. Ze ijken belangrijke of ingrijpende momenten in je leven. Van geboorte (Doop) en volwassenvording (Vormsel) tot ziekte en dood (Ziekenzalving). Ook wat je levensstaat is kan door een sacrament bekrachtigd worden (Huwelijk en Priesterwijding). Een eerste betekenis van een sacrament is daarom een rite de passage, oftewel een overgansritus. Belangrijke momenten in je leven krijgen binnen de kerk een bijzondere betekenis door een ritueel, een symbool en een viering. Hierdoor ervaren we dat deze momenten belangrijk zijn.

Een rite de passage is echter niet iets specifiek christelijks of katholieks, het hoeft niet eens iets godsdienstigs te zijn. Om de betekenis van de sacramenten beter te begrijpen moet daarom een volgende stap genomen worden: de sacramenten verstaan als betrokken op en herinnering aan Jezus Christus.

>> Volgende: De Sacramenten III: betrokken op en herinnering aan Jezus ChristusMeer over de Sacramenten

1) De Sacramenten I: een korte introductie
2) De Sacramenten II: 'Rites de Passage'
3) De Sacramenten III: betrokken op en herinnering aan Jezus Christus
          - De Sacramenten van initiatie
          - De Sacramenten van de levensstaat
          - De Sacramenten van de menselijke broosheid
4) De Sacramenten IV: bediening en zelfgave van Jezus Christus
5) De Sacramenten V: handig, maar zijn ze écht nodig?