DE SITE

Lent: Weekly meditation on the 'Way of the Cross'

PAROCHIE

ICC

LINKS

Deze website is een initiatief van de Z. Titus Brandsmaparochie en is speciaal gericht op jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar, oftewel 'de tweede 18 jaar'. Uiteraard is iedereen welkom die geïnteresseerd is!

Contact: pastoraal werker Yuri Saris - yurisaris@gmail.com

Sluit venster

Every catholic church holds paintings or statues that depict the sequence of stations or steps between Jesus' persecution and His crucifixion and entombment. The object of these Stations is to help the faithful to make a spiritual pilgrimage of prayer, through meditating upon the chief scenes of Christ's sufferings and death. It has become one of the most popular devotions for Roman Catholics, usually held on friday in anticipation on 'Good Friday', the day we remember Jesus' crucifixion.

Dates: Friday-evenings March 7th, 14th, 21th and 28th, April 4th and 11th.
Time: 18.00-19.00 hrs
Place: Church 'Johannes de Doper', Bergstraat 17 Wageningen
Information: Sophie Ngala (sophiengala@yahoo.com) and Fusta Azupogo (azfusta@yahoo.co.uk)


James Tissot - A woman whipes the face of Jesus


Sluit venster

The Z. Titus Brandsma parish welcomes a growing international catholic community (ICC). If you like to know  more about them you can visit the english part of the site dedicated to their presence and activities:

- The site of the ICC >>

Sluit venster

Over 'Verlichting'

Niet veel woorden in ons vocabulaire zullen zo breed gebruikt kunnen worden als ‘verlichting’. Deze rijke schakering aan betekenissen toont zich ook in het spannende veld tussen geloof en wetenschap.

Niet veel woorden in ons vocabulaire zullen zo breed gebruikt kunnen worden als ‘verlichting’. Het betekenisveld dat zij bestrijkt is zeer breed. Van het indringende moment dat een mens tot dieper existentieel of spiritueel inzicht komt, tot de specifieke gemoedstoestand die na de stoelgang met een blijde zucht ervaren wordt. Beide kunnen geduid worden met dit ene woord, dat zo van lichaam naar geest de gehele menselijke ervaring van ‘bevrijding’ omvat.

Deze rijke schakering aan betekenissen van het woord ‘verlichting’ toont zich ook in het spannende veld tussen geloof en wetenschap. Enerzijds wordt met de Verlichting de periode en het proces bedoeld waarin de mens de rede als hoogste autoriteit van de waarheid gaat beschouwen. Bij monde van Immanuel Kant wordt dit in het jaar 1784 scherp verwoord als “...het uittreden van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te wijten heeft. Onmondigheid is het onvermogen zich van zijn verstand te bedienen zonder de leiding van de ander”. De Verlichting werd gezien als de bevrijding van externe autoriteiten, die bepalen wat je wel en niet moest geloven of aannemen als waarheid. Hierbij keerden de rationalisten zich vooral tegen het gezag van de kerk en haar verkondiging.

Anderzijds echter maakt ook het christelijke geloof gebruik van het woord ‘verlichting’. Zo is er het oude gebed: ‘O Heer, dat Uw goddelijke Geest ons toch verlicht, in ons de liefde ontsteekt en ons zuivert, dat Hij ons met zijn hemelse dauw doordringt en ons vruchtbaar maakt in goede werken’. Hier wordt juist het geloof en vertrouwen in de externe autoriteit bij uítstek beleden, namelijk God. De wens en verwachting klinkt dat Gods licht ons handelen kan doordrenken en zuiver maken, richten op het goede.

Dat een en hetzelfde woord zo verscheiden, zelfs tegengesteld gebruikt kan worden, komt door haar diepste oorsprong, haar oerbetekenis, namelijk het ‘verlicht worden door de zon’. In onze afhankelijkheid van de zon zijn wij allen één, in welke tijd en cultuur wij ook leven, hoe wij ook denken en doen. De zon is teken van leven en inzicht. Zonder haar stralen immers sterven wij. En waar de nacht ons het zicht ontneemt en vertrouwde structuren tot wazige schimmen maakt, daar toont de dag ons helder de wereld waarin wij gaan. Het is vanzelfsprekend dat de mens die reflecteert over de waarheid – hetzij vanuit een doorleefd godsgeloof of vanuit een diep vertrouwen in de bevindingen van de wetenschap – teruggrijpt naar het oerbeeld van de zon, als hij zijn bevindingen lyrisch wilt beschrijven.

Overigens was er ooit een bisschop genaamd Anselmus die van mening was dat ware verlichting vrucht is van een samengaan van rede en geloof. Hij omschreef dit als fides quaerens intellectum, ofwel ‘geloof zoekend naar rede’. Hiermee bedoelde hij niet dat ‘het geloof’ verdwaald is, en wanhopig op zoek is naar ‘de rede’, maar dat ze samen moeten gaan, elkaar moeten richten en verlichten. Het zijn zeer oude woorden, die wat mij betreft echter op geen enkele wijze aan kracht ingeboet hebben, maar juist actueler zijn dan ooit.

                                                                                                                                                                                                                   - pastoraal werker Yuri SarisComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.