DE SITE

Lent: Weekly meditation on the 'Way of the Cross'

PAROCHIE

ICC

LINKS

Deze website is een initiatief van de Z. Titus Brandsmaparochie en is speciaal gericht op jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar, oftewel 'de tweede 18 jaar'. Uiteraard is iedereen welkom die geïnteresseerd is!

Contact: pastoraal werker Yuri Saris - yurisaris@gmail.com

Sluit venster

Every catholic church holds paintings or statues that depict the sequence of stations or steps between Jesus' persecution and His crucifixion and entombment. The object of these Stations is to help the faithful to make a spiritual pilgrimage of prayer, through meditating upon the chief scenes of Christ's sufferings and death. It has become one of the most popular devotions for Roman Catholics, usually held on friday in anticipation on 'Good Friday', the day we remember Jesus' crucifixion.

Dates: Friday-evenings March 7th, 14th, 21th and 28th, April 4th and 11th.
Time: 18.00-19.00 hrs
Place: Church 'Johannes de Doper', Bergstraat 17 Wageningen
Information: Sophie Ngala (sophiengala@yahoo.com) and Fusta Azupogo (azfusta@yahoo.co.uk)


James Tissot - A woman whipes the face of Jesus


Sluit venster

The Z. Titus Brandsma parish welcomes a growing international catholic community (ICC). If you like to know  more about them you can visit the english part of the site dedicated to their presence and activities:

- The site of the ICC >>

Sluit venster

Sporen van geloof

Het katholieke geloof: relevant of rudimentair?

We leven inmiddels in de futuristische 21e eeuw. Wat is nog de waarde van het katholieke geloof?

De mens droomt en mijmert over de toekomst. Hoe zal het zijn over honderd of duizend jaar? De verwachting is dikwijls niet hoopgevend: we worden bedreigd door oorlogen, hongersnoden, natuurrampen en A.I. revoluties. Schaarser zijn de hoopvolle toekomstverwachtingen.

Ooit was de 21e eeuw een tijdperk dat enkel in utopische en dystopische literatuur en cinema werd overdacht. Een verre, ongewisse toekomst werd speculatief of profetisch beschreven.  In deze opgetekende werelden was zelden plek voor het christelijke geloof.

We leven nu in het jaar 2011. Wij zijn de 21e eeuw.  Wat blijkt, nog steeds is het christelijke geloof een zichtbaar teken in de wereld. Is dit een rudimentair overblijfsel van een archaïsch geloof dat gedoemd is om te verstoffen en te verdwijnen - immers, de 21e eeuw is nog jong - of is de christelijke boodschap, in bijzonder het katholieke verstaan hiervan, werkelijk vitaal, verrassend en relevant? Is haar eeuwenoude boodschap over verlossing van Godswege en een gelukzalig leven na de dood, naïef, een sprookje of onze laatste reële hoop?

In dit deel van de site gaan we op zoek naar sporen van christelijke geloof in de moderne tijd. Met regelmaat vind je hier overwegingen n.a.v. de H. Schrift en overdenkingen n.a.v. films, muziek, de actualiteit en meer.


Hiëronymus Bosch - 'Opstijging der zaligen naar het hemels paradijs'