DE SITE

Lent: Weekly meditation on the 'Way of the Cross'

PAROCHIE

ICC

LINKS

Deze website is een initiatief van de Z. Titus Brandsmaparochie en is speciaal gericht op jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar, oftewel 'de tweede 18 jaar'. Uiteraard is iedereen welkom die geïnteresseerd is!

Contact: pastoraal werker Yuri Saris - yurisaris@gmail.com

Sluit venster

Every catholic church holds paintings or statues that depict the sequence of stations or steps between Jesus' persecution and His crucifixion and entombment. The object of these Stations is to help the faithful to make a spiritual pilgrimage of prayer, through meditating upon the chief scenes of Christ's sufferings and death. It has become one of the most popular devotions for Roman Catholics, usually held on friday in anticipation on 'Good Friday', the day we remember Jesus' crucifixion.

Dates: Friday-evenings March 7th, 14th, 21th and 28th, April 4th and 11th.
Time: 18.00-19.00 hrs
Place: Church 'Johannes de Doper', Bergstraat 17 Wageningen
Information: Sophie Ngala (sophiengala@yahoo.com) and Fusta Azupogo (azfusta@yahoo.co.uk)


James Tissot - A woman whipes the face of Jesus


Sluit venster

The Z. Titus Brandsma parish welcomes a growing international catholic community (ICC). If you like to know  more about them you can visit the english part of the site dedicated to their presence and activities:

- The site of the ICC >>

Sluit venster

Samenzang

Oefenen tot gemeenschap

Als parochie en gelovigen oefenen we ons tot gemeenschap van de Heer. We zijn verschillend naar voorkomen, karakter en talent, maar iets bindt ons samen.  Natuurlijk is dit samengaan niet altijd vanzelfsprekend. Geloof kan je met liefde vergelijken, het doorweekt je hele lijf en leven, het sterkt je en geeft zin. Maar hoe mooi en krachtig het ook is, af en toe ervaar je gevoelens van jaloezie, onzekerheid, teleurstelling of onbegrip .

Om die reden treffen we elkaar ook in liturgie, gebed en zang. Dit vraagt van ons naar elkaar te luisteren, elkaars toon te vinden, elkaars gebed te bevestigen en te versterken. Zo worden we gericht op elkaar, zonder onze eigenheid uit het oog te verliezen. Zo worden we samen gericht op God. Een fijn evenwicht dat door studie en discussie alleen niet bereikt zal worden.

In onze parochie zijn vele momenten en vormen van gebed te vinden. In dit deel van de website word je op de hoogte gehouden van het gewone en bijzondere aanbod.                                                                                                                                                  


Da Vinci - Het Laatste Avondmaal