DE SITE

Lent: Weekly meditation on the 'Way of the Cross'

PAROCHIE

ICC

LINKS

Deze website is een initiatief van de Z. Titus Brandsmaparochie en is speciaal gericht op jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar, oftewel 'de tweede 18 jaar'. Uiteraard is iedereen welkom die geïnteresseerd is!

Contact: pastoraal werker Yuri Saris - yurisaris@gmail.com

Sluit venster

Every catholic church holds paintings or statues that depict the sequence of stations or steps between Jesus' persecution and His crucifixion and entombment. The object of these Stations is to help the faithful to make a spiritual pilgrimage of prayer, through meditating upon the chief scenes of Christ's sufferings and death. It has become one of the most popular devotions for Roman Catholics, usually held on friday in anticipation on 'Good Friday', the day we remember Jesus' crucifixion.

Dates: Friday-evenings March 7th, 14th, 21th and 28th, April 4th and 11th.
Time: 18.00-19.00 hrs
Place: Church 'Johannes de Doper', Bergstraat 17 Wageningen
Information: Sophie Ngala (sophiengala@yahoo.com) and Fusta Azupogo (azfusta@yahoo.co.uk)


James Tissot - A woman whipes the face of Jesus


Sluit venster

The Z. Titus Brandsma parish welcomes a growing international catholic community (ICC). If you like to know  more about them you can visit the english part of the site dedicated to their presence and activities:

- The site of the ICC >>

Sluit venster

Zichtbaar teken van onzichtbare genade

De Sacramenten: ritueel, teken en mysterie

In de katholieke kerk zijn vele rituelen en gebruiken zichtbaar met behulp waarvan het geloof op een zichtbare wijze tot uitdrukking wordt gebracht. Denk bijvoorbeeld aan het slaan van een kruisteken om een gebed te openen, het plaatsen van een palmtak achter een crucifix als hoopvol teken van vrede en verlossing, het zegenen met wijwater om ons schoon te wassen van schuld en zonde,  of het gebruik van wierook om - net als de drie wijzen - Christus te eren.

Te midden van al deze handelingen hebben de zeven Sacramenten een bijzondere en heel eigen plek. Ze worden verstaan als onpeilbaar meer dan een mooi en betekenisvol ritueel. Maar wat is hun betekenis dan?  Wat is het verschil met andere rituelen? Wat is zo bijzonder aan de Sacramenten? In dit deel van de website zal kort op deze vragen ingegaan worden.

Verder word je hier op de hoogte gehouden van het parochiële aanbod en activiteiten die met de Sacramenten en rituelen te maken hebben.

De zeven Sacramenten