DE SITE

Lent: Weekly meditation on the 'Way of the Cross'

PAROCHIE

ICC

LINKS

Deze website is een initiatief van de Z. Titus Brandsmaparochie en is speciaal gericht op jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar, oftewel 'de tweede 18 jaar'. Uiteraard is iedereen welkom die geïnteresseerd is!

Contact: pastoraal werker Yuri Saris - yurisaris@gmail.com

Sluit venster

Every catholic church holds paintings or statues that depict the sequence of stations or steps between Jesus' persecution and His crucifixion and entombment. The object of these Stations is to help the faithful to make a spiritual pilgrimage of prayer, through meditating upon the chief scenes of Christ's sufferings and death. It has become one of the most popular devotions for Roman Catholics, usually held on friday in anticipation on 'Good Friday', the day we remember Jesus' crucifixion.

Dates: Friday-evenings March 7th, 14th, 21th and 28th, April 4th and 11th.
Time: 18.00-19.00 hrs
Place: Church 'Johannes de Doper', Bergstraat 17 Wageningen
Information: Sophie Ngala (sophiengala@yahoo.com) and Fusta Azupogo (azfusta@yahoo.co.uk)


James Tissot - A woman whipes the face of Jesus


Sluit venster

The Z. Titus Brandsma parish welcomes a growing international catholic community (ICC). If you like to know  more about them you can visit the english part of the site dedicated to their presence and activities:

- The site of the ICC >>

Sluit venster

Extase

Uit: Parochieblad z. Titus Brandsmaparochie

De katholieke kerk kent duizenden heiligen, vrome voorbeelden van een godsvruchtig leven. Let wel, deze heiligen waren alles behalve saaie en gedweeë meelopers. Niet zelden weken ze in hun dagelijkse gang en handelen af van wat de sociale norm was. Zij konden eigenzinnige, een beetje excentrieke en soms moeilijke mensen zijn, maar met een indringend geloof, en met het hart op de juiste plek.

Een heilige die is ‘doorgebroken’ naar het brede, moderne publiek is Hildegard von Bingen, een 12e eeuwse mystica en één van de vier vrouwelijke Kerkleraars. Stap een goede boekenwinkel binnen met een ruime collectie, en je kunt werken over haar en van haar hand vinden in de afdelingen religie, filosofie, wetenschap, muziek, poëzie en beeldende kunst. Het moge duidelijk zijn dat zij een eclectische en begaafde persoonlijkheid was. Opvallend is dat haar creativiteit en diepzinnigheid werden gedreven door regelmatige extatische visioenen. Deze stelde ze op schrift in gedichten en teksten, of beeldde ze uit in tekeningen en schilderingen. Analyse van de afbeeldingen, die bestonden uit allerhande Bijbelse figuren en thema’s, gevat in kaders van kleurrijke cirkels en gekartelde lichtlijnen, doet sommige neurologen concluderen dat de visioenen simpelweg een vermenging waren van de beelden die optreden bij migraine- of epileptische aanvallen en Hildegards eigen gelovige invulling en duiding hiervan. Is hiermee alles gezegd?

In alle religies en religieuze ervaringen zijn voorbeelden te vinden van extase, waarbij iemand als het ware ‘buiten zichzelf treedt’ – de letterlijke vertaling van het Griekse ‘ek-stasis’ is ‘buiten zichzelf staan’. Maar ook in de beleving en het bedrijven van kunst, sport en muziek, of in momenten van diepe vreugde en verdriet, kunnen we ‘uitzinnig’ of ‘buiten onszelf’ raken, en even de wereld om ons heen vergeten. Wat hiervan ook de oorsprong is, een wonderlijke hemelse of een verklaarbare aardse, feit is dat het menselijke wezen schijnbaar buiten zichzelf kan geraken, alsof we van nature geopend zijn naar iets hogers, of een wereld en waarneming die het gewone doorbreekt. Het heeft ons gemaakt tot dromers en profeten, idealisten en martelaars, genieën en heiligen.


Om het onderscheid te duiden tussen de mens en de rest van de levende natuur, wordt wel eens gezegd dat de mens zelfreflectief is, zich kan afvragen wat de oorsprong en zin van het leven is en zijn betekenis en plaats hierin. Is de extase wellicht het emotionele equivalent hiervan? Immers niet alleen door ons verstand, ook door onze innerlijke gevoelens en ervaringen kunnen we met kracht gericht en geopend worden naar een wereld van uitzonderlijke ideeën, een wereld die het alledaagse overstijgt. Toch is het natuurlijk niet zo dat de gemiddelde parochiaan een aantal keer per maand, of zo nu en dan tussen de bedrijven door, een hemelse extase beleeft. Dat zou wat vermoeiend zijn en ons weinig vrij laten. Toch hebben wij het nodig om ons te kunnen openen en richten tot het hogere, tot God die Zich aan ons openbaart, anders wordt ons geloof een holle formaliteit.

Hierin helpt ons het gezamenlijke gebed, de bezinning en stilte, en de rituelen van de liturgie. Het vieren van de sacramenten is als een kalme, gekanaliseerde extase. Niet abrupt, maar rustig worden ons verstand en hart geopend door de H. Schrift en de taal en tekens waarin wij de Verrezen Heer aanwezig mogen weten. Zo kunnen wij allemaal wekelijks een beetje heiligen en mystici zijn.

                                                                                                                                                                                                                                      - pastoraal werker Yuri Saris