DE SITE

Lent: Weekly meditation on the 'Way of the Cross'

PAROCHIE

ICC

LINKS

Deze website is een initiatief van de Z. Titus Brandsmaparochie en is speciaal gericht op jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar, oftewel 'de tweede 18 jaar'. Uiteraard is iedereen welkom die geïnteresseerd is!

Contact: pastoraal werker Yuri Saris - yurisaris@gmail.com

Sluit venster

Every catholic church holds paintings or statues that depict the sequence of stations or steps between Jesus' persecution and His crucifixion and entombment. The object of these Stations is to help the faithful to make a spiritual pilgrimage of prayer, through meditating upon the chief scenes of Christ's sufferings and death. It has become one of the most popular devotions for Roman Catholics, usually held on friday in anticipation on 'Good Friday', the day we remember Jesus' crucifixion.

Dates: Friday-evenings March 7th, 14th, 21th and 28th, April 4th and 11th.
Time: 18.00-19.00 hrs
Place: Church 'Johannes de Doper', Bergstraat 17 Wageningen
Information: Sophie Ngala (sophiengala@yahoo.com) and Fusta Azupogo (azfusta@yahoo.co.uk)


James Tissot - A woman whipes the face of Jesus


Sluit venster

The Z. Titus Brandsma parish welcomes a growing international catholic community (ICC). If you like to know  more about them you can visit the english part of the site dedicated to their presence and activities:

- The site of the ICC >>

Sluit venster

Evangelie van de week - Overwegingen

Wil je meer weten over de Evangeliën die op zondag gelezen worden? Hier vind je met regelmaat een nieuwe overweging.


1) 4e Zondag door het jaar: Mat. 4:12-23 - Over profeten
2) 7e Zondag door het jaar: Mat. 5:38-48 - Iemand de andere wang toekeren
3) 8e Zondag door het jaar: Mat. 6:24-34 - God en de mammon
4) Aswoensdag - De betekenis van het Askruis en de vastentijd
5) 1e Zondag van de Veertigdagentijd: Mat. 4:1-11 - Jezus door de duivel verleid
6) 3e Zondag van de Veertigdagentijd: Johannes 4 - Jezus en de Samaritaanse vrouw
7) 5e Zondag van de Veertigdagentijd: Johannes 11 - Lazarus - Over het leven na de dood
8) Goede Vrijdag: Johannes 19 - Jezus sterft aan het kruis
9) Paaswake: Mattheüs 28:1-10 - De verrijzenis van de Heer
10) 2e Zondag van Pasen: Handelingen 2:42-47 + Johannes 20:19-31 - De jonge christengemeente
11) 5e zondag van Pasen: Johannes 14:1-12 - Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven 
12) 7e Zondag van Pasen: Johannes 17:11-11a - Op zoek naar een persoonlijke God 
13) Kerstmis - Wat maakt dit kleine kind zo speciaal?
14) 5e Zondag door het jaar: Job 7:1-7 + Marcus 1:29-39 - Deus ex machina
15) 7e Zondag door het jaar: Jesaja 43 + Marcus 2:1-12 - Over de zonde