DE SITE

Lent: Weekly meditation on the 'Way of the Cross'

PAROCHIE

ICC

LINKS

Deze website is een initiatief van de Z. Titus Brandsmaparochie en is speciaal gericht op jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar, oftewel 'de tweede 18 jaar'. Uiteraard is iedereen welkom die geïnteresseerd is!

Contact: pastoraal werker Yuri Saris - yurisaris@gmail.com

Sluit venster

Every catholic church holds paintings or statues that depict the sequence of stations or steps between Jesus' persecution and His crucifixion and entombment. The object of these Stations is to help the faithful to make a spiritual pilgrimage of prayer, through meditating upon the chief scenes of Christ's sufferings and death. It has become one of the most popular devotions for Roman Catholics, usually held on friday in anticipation on 'Good Friday', the day we remember Jesus' crucifixion.

Dates: Friday-evenings March 7th, 14th, 21th and 28th, April 4th and 11th.
Time: 18.00-19.00 hrs
Place: Church 'Johannes de Doper', Bergstraat 17 Wageningen
Information: Sophie Ngala (sophiengala@yahoo.com) and Fusta Azupogo (azfusta@yahoo.co.uk)


James Tissot - A woman whipes the face of Jesus


Sluit venster

The Z. Titus Brandsma parish welcomes a growing international catholic community (ICC). If you like to know  more about them you can visit the english part of the site dedicated to their presence and activities:

- The site of the ICC >>

Sluit venster

Jaarprogramma jongerenpastoraat bisdom Utrecht

Gedurende het jaar worden er meerdere activiteiten door het bisdom georganiseerd waar jij je bij aan kunt sluiten.
Voor vragen en aanmelding kan je mailen naar pastoraal werker Yuri Saris: yurisaris@gmail.com. Je kunt je ook direct aanmelden bij jongerenwerker van het bisdom Hao Tran: tran@aartsbisdom.nl

Facebook Jongerenplatform Aartsbisdom Utrecht: https://www.facebook.com/passion.aartsbisdom

Op de Jongtitus site worden gedurende het jaar ook de individuele activiteiten aangekondigd met de mogelijkheid tot aanmelding.


WJD-reünie                        29 september 2013
Openingsfeest                   6 oktober
Kloosterweekend              18-20 oktober
Vormingsweekenden       data nog onbekend
Carnaval                              2 maart 2014
Stille Omgang                    22 maart
Tuinfeest                             22 juni
Katholieke jongerendag   28-29 juni