DE SITE

Lent: Weekly meditation on the 'Way of the Cross'

PAROCHIE

ICC

LINKS

Deze website is een initiatief van de Z. Titus Brandsmaparochie en is speciaal gericht op jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar, oftewel 'de tweede 18 jaar'. Uiteraard is iedereen welkom die geïnteresseerd is!

Contact: pastoraal werker Yuri Saris - yurisaris@gmail.com

Sluit venster

Every catholic church holds paintings or statues that depict the sequence of stations or steps between Jesus' persecution and His crucifixion and entombment. The object of these Stations is to help the faithful to make a spiritual pilgrimage of prayer, through meditating upon the chief scenes of Christ's sufferings and death. It has become one of the most popular devotions for Roman Catholics, usually held on friday in anticipation on 'Good Friday', the day we remember Jesus' crucifixion.

Dates: Friday-evenings March 7th, 14th, 21th and 28th, April 4th and 11th.
Time: 18.00-19.00 hrs
Place: Church 'Johannes de Doper', Bergstraat 17 Wageningen
Information: Sophie Ngala (sophiengala@yahoo.com) and Fusta Azupogo (azfusta@yahoo.co.uk)


James Tissot - A woman whipes the face of Jesus


Sluit venster

The Z. Titus Brandsma parish welcomes a growing international catholic community (ICC). If you like to know  more about them you can visit the english part of the site dedicated to their presence and activities:

- The site of the ICC >>

Sluit venster
Website tijdelijk inactief

De websites van JongTitus en ICC worden binnenkort geïmplementeerd in de website van de z. Titus Brandsmaparochie. Vanaf dat moment zullen ze weer bijgehouden worden.

Taizé celebration - (16/6)

Every month there is an international Taizé prayer in Wageningen at SP&C. Feel free to join us!

Tuinfeest bij kardinaal Eijk (22/6)

Op zondag 22 juni wordt er bij kardinaal Eijk in Utrecht een tuinfeest gegeven voor jongeren uit het Aartsbisdom. Ook jij bent natuurlijk van harte uitgenodigd!

KJD Festival (28/6-29/6))

Misschien heb je wel eens gehoord van de Katholieke Jongerendag. Wellicht ben je er zelfs wel eens geweest. Deze zomer wordt het weer gehouden, maar dan een heel weekend lang: het KJD Festival!

Leave-taking Yuri Saris / Afscheid Yuri Saris (29/6)

After a pastoral commission of seven years, pastoral worker and student chaplain Yuri Saris will leave our parish on July 1st.

Evangelie van de week

Zevende Zondag van Pasen - Joh. 17:1-11

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: 'Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwig leven, dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus.

Website tijdelijk inactief

Activiteiten & Actueel

Website tijdelijk inactief

De websites van JongTitus en ICC worden binnenkort geïmplementeerd in de website van de z. Titus Brandsmaparochie. Vanaf dat moment zullen ze weer bijgehouden worden.

Taizé celebration - (16/6)

ICC

Taizé celebration - (16/6)

Every month there is an international Taizé prayer in Wageningen at SP&C. Feel free to join us!

Tuinfeest bij kardinaal Eijk (22/6)

Activiteiten & Actueel

Tuinfeest bij kardinaal Eijk (22/6)

Op zondag 22 juni wordt er bij kardinaal Eijk in Utrecht een tuinfeest gegeven voor jongeren uit het Aartsbisdom. Ook jij bent natuurlijk van harte uitgenodigd!

KJD Festival (28/6-29/6))

Activiteiten & Actueel

KJD Festival (28/6-29/6))

Misschien heb je wel eens gehoord van de Katholieke Jongerendag. Wellicht ben je er zelfs wel eens geweest. Deze zomer wordt het weer gehouden, maar dan een heel weekend lang: het KJD Festival!

Leave-taking Yuri Saris / Afscheid Yuri Saris (29/6)

ICC

Leave-taking Yuri Saris / Afscheid Yuri Saris (29/6)

After a pastoral commission of seven years, pastoral worker and student chaplain Yuri Saris will leave our parish on July 1st.

International Catholic Mass

ICC

International Catholic Mass

Every Sunday at 12.30 am there is an English mass at the Johannes de Doper church in Wageningen.

Announcement: Pilgrimage to Israel

ICC

Announcement: Pilgrimage to Israel

Both faith and fascination invite many young people to visit the ‘Land of Milk and Honey’. It’s capital Jerusalem is considered a holy place for Christians, Jews and Muslims: the seat of the three main monotheistic religions.

Preparation for Sacrament of Confirmation

ICC

Preparation for Sacrament of Confirmation

In March, April and May I will prepare a couple of ICC members in 4-6 meetings to receive the Sacrament of Confirmation. If you haven't received this Sacrament of Initiation yet, this is an opportunity to join.

Vormingsweekenden JongKatholiek

Activiteiten & Actueel

Vormingsweekenden JongKatholiek

Je bent katholiek, maar hebt behoefte aan meer verdieping in je persoonlijke geloofsleven... Je zou graag dieper in willen gaan op het katholieke geloof samen met andere jongeren... Herken je hier iets van?

Three year Adoration: two personal testimonies

ICC

Three year Adoration: two personal testimonies

3 Years ago weekly Adoration was re-initiated in Wageningen. For this occasion, two of the initial promoters have written a short testimony.

World Youth Days - by Tatiyana Onderstal

ICC

World Youth Days - by Tatiyana Onderstal

Tatiyana Onderstal joined the World Youth Days in Brazil and shares with us her experience.

Jaarprogramma jongerenpastoraat bisdom Utrecht

Activiteiten & Actueel

Jaarprogramma jongerenpastoraat bisdom Utrecht

Gedurende het jaar worden er meerdere activiteiten door het bisdom georganiseerd waar jij je bij aan kunt sluiten.

Extase

Katholiek in de 21ste eeuw

Extase

Uit: Parochieblad z. Titus Brandsmaparochie

Wetenschap is poëzie

Katholiek in de 21ste eeuw

Wetenschap is poëzie

Uit: Column Canttekening studentenvereniging KSV. St. Franciscus

Fata Morgana

Katholiek in de 21ste eeuw

Fata Morgana

Uit: Column Canttekening studentenvereniging KSV. St. Franciscus

Jezus van Nazareth, gewoon God

Katholiek in de 21ste eeuw

Jezus van Nazareth, gewoon God

Uit: 'Jezus in het pastoresconvent van Wageningen - Een verzameling van Jezusbeelden'

Allerheiligen - Over heiligen (en een beetje meer)

Katholiek in de 21ste eeuw

Allerheiligen - Over heiligen (en een beetje meer)

Onlangs heb ik een klein artikel over heiligen geschreven voor de christelijke studentenvereniging Navigators. Ter gelegenheid van het Hoogfeest van Allerheiligen is het nu ook op onze site geplaatst.

Brief mgr. Eijk over Wereldjongerendagen

Katholiek in de 21ste eeuw

Brief mgr. Eijk over Wereldjongerendagen

Aartsbisschop Eijk heeft de jongeren uit het Aartsbisdom Utrecht die eind augustus hebben deelgenomen aan de Wereldjongerendagen (WJD) in Madrid, een brief gestuurd.

De Sacramenten I: een korte introductie

Sacramenten & Rituelen

De Sacramenten I: een korte introductie

De Katholieke kerk kent zeven sacramenten, zeven rituelen die het gelovige leven betekenis en kleur geven.

Evangelie van de week - Overwegingen

Katholiek in de 21ste eeuw

Evangelie van de week - Overwegingen

Wil je meer weten over de Evangeliën die op zondag gelezen worden? Hier vind je met regelmaat een nieuwe overweging.